Most asked

Mental Helse

یک سؤال ساده میتواند برایخیلی‌ها معنی زیادی داشته باشد.

Mental Helse شما را ترغیب میکند از اطرافیان خود بپرسید – #بیشتربپرسید.

متأسفانه خدمات بهداشتی برایافراد دارای زبان اقلیت که به لحاظ ذهنی دست و پنجه نرم میکنند بسیار کم است. بنابراین، حتی مهمتر است که ما در گفتگو با یکدیگر مهارت داشته و زرنگتر باشیم، و در زندگی روزمره به یکدیگر کمک کنیم و در صورت لزوم به کمک‌های درست و حرفەایدست پیدا کنیم.

اگر خودتان مشکل دارید، میتوانید گروەهای کمکی را در فیس بوک با افراد زیادی پیدا کنید که در محل زندگی شما زندگی میکنند، چه براییک چت کردن، گردش رفتن ویا خدمات عملی.خوشبختانه تعداد بی‌نظیری از افراد خوب وجود دارند که برای دیگرانآمادە کمک هستند.

همه نیاز بە دیدهشدن دارند. دیده شدن به شما احساس تعلق و اهمیت میدهد.تعلق داشتن برای سلامت روان بسیار اساسی است.همه ما با کنجکاوی در مورد احساس افرادی که با آنها ملاقات میکنیم، گوش دادن به آنها و گفتن اینکه آنها را میبینیم، به یک جامعه فراگیر کمک میکنیم.

گشودگی بیشتر در مورد سلامت روان میتواند منجر به موارد زیر شود:

  • اینکە به اشتراک گذاشتن افکار با دیگران و کمک کردن و پشتیبانیکردن آسان‌تر میشود
  • تابو و شرم کمتر حول چالش‌هایروحی
  • تقویت سلامتی روحی و روانی
  • یک محیط کار، مدرسه و یک محیط محلی فراگیرتر
  • جامعەای سخاوتمندتر

) در Mental Helse، ما فعالیتهای زیادی داریم که افراد با زمینەهای مختلف را دور هم جمع میکند و همچنین خدماتی داریم که در صورت لزوم میتوانید با کسی صحبت کنید.

کارمندان ما به زبانهای انگلیسی و نروژی تسلط کامل دارند. اگر به شخصی برای گفتگو نیاز دارید، میتوانید با شماره تلفن ١٢٣ ١١٦ تماس بگیرید

ما همچنینیک چت داریم که کارمندان بە هر دو زبان نروژی و انگلیسیصحبت میکنند. Sidetmedord.no (چت و انجمن).

شما میتوانید در وب سایت‌هایما بیشتر مطالعه کنید

لیست خدمات کمک عمومی در اسلو