Sức khỏe tâm thần

Mental Helse

Mental Helse (sức khỏe tâm thần) khuyến khích bạn hỏi những người xung quanh – # hỏi.

Mental Helse (sức khỏe tâm thần) khuyến khích bạn gọi cho bạn bè, gửi tin nhắn SMS hoặc các phương thức khác để liên lạc với người mà bạn biết đang gặp khó khăn về tinh thần. Hãy đứng lên vì người khác. Hãy sử dụng mạng xã hội.

Thật không may, có quá ít dịch vụ y tế cho những người nói ngôn ngữ thiểu số đang gặp khó khăn về tinh thần. Vì vậy, điều quan trọng hơn là chúng ta phải nói chuyện tốt với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày và điều hướng nhau đến sự trợ giúp phù hợp và chuyên nghiệp nếu cần.

Nếu bản thân đang gặp khó khăn, bạn có thể tìm các nhóm trợ giúp, chẳng hạn như Facebook hiển thị rất nhiều người nơi bạn sống, để cùng trò chuyện, cùng du lịch hoặc cùng các dịch vụ thiết thực. May mắn thay, có một số lượng đáng kinh ngạc những người tốt đứng lên vì người khác.

Mọi người cần được nhìn thấy. Được nhìn thấy sẽ mang lại cảm giác thân thuộc và quan trọng. Sự liên kết là nền tảng để có sức khỏe tinh thần tốt. Bằng cách tò mò về cảm giác của những người chúng ta gặp, bằng cách lắng nghe họ và nói với họ rằng bạn nhìn thấy họ, tất cả chúng ta đều đóng góp vào một xã hội hòa nhập hơn.

Sự cởi mở hơn về sức khỏe tâm thần có thể dẫn đến:

  • Điều đó trở nên dễ dàng hơn khi chia sẻ suy nghĩ với người khác, đồng thời cung cấp
    và nhận hỗ trợ
  • Ít cấm kỵ va xấu hổ hơn vê những thử thách tinh thâ n
  • Tăng cường sức khỏe tâm thần
  • Môi trường địa phương, môi trường làm việc và trường học hòa nhập hơn
  • Một xã hội hào phóng hơn

Trong Mental Helse (sức khỏe tâm thần) chúng tôi có nhiều hoạt động gắn kết mọi người từ các hoàn cảnh khác nhau và chúng tôi cũng có các dịch vụ mà bạn có thể nói chuyện với ai đó khi cần

Nhân viên của chúng tôi thông thạo tiếng Anh và tiếng Na Uy.

Nhân viên của chúng tôi thông thạo tiếng anh và tiếng na uy. Nếu bạn cần ai đó nói chuyện, bạn có thể gọi Đường dây trợ giúp theo số 116 123.

Chúng tôi cũng có một chương trình trò chuyện nơi mà các nhân viên hiểu cả tiếng na uy và tiếng anh. Sidetmedord.no (trò chuyện và diễn đàn).

Bạn có thể đọc thêm trên các trang web của chúng tôi: hjemmesider.

Danh sách các dịch vụ hỗ trợ công cộng ở Oslo.